Új regisztráció

Vásárláshoz és számlázáshoz szükséges adatok

Személyes információk
Szállítási információk
Számlázási cím

Regisztrációhoz szükséges adatok

Felhasználás feltételeinek elfogadása

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

A Poór Károly Kft áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

Jogérvényesítésről, szavatosság és jótállás feltételeiről való tájékoztatás


A regisztráció során megadott adatokat csak a megrendelés teljesítésére, és a jogszabályban előírt számla kiállítására használjuk fel.